Baner
Baner
Baner
Baner
Msze Święte
 • Poniedziałek - 18.00 *
 • Wtorek - 18.00 *
 • Środa - 18.00 *
 • Czwartek - 18.00 *
 • Piątek - 18.00 *
 • Sobota - 18.00
 • Niedziela- 8.30 ; 11.00
* W okresie zimowym msze o godzinie 17:00

Biuro parafialne czynne po każdej mszy.Kontakt


Kiełpiny 47
13-230 Lidzbark
Tel. (23) 698 11 32
parafiakielpiny@wp.pl

OSP Kiełpiny

Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełpinach została założona w 1932 roku, zapisało się wówczas 20 ochotników. Prezesem wybrany został wójt Franciszek Oleksiński, naczelnikiem Antoni Blank. Podczas okupacji władze niemieckie nakazały kontynuować działalność strażacką a udział w ćwiczeniach był obowiązkowy. Pod koniec wojny Niemcy wywieźli najcenniejszy sprzęt pożarniczy. W 1945 roku działalność straży reaktywowano, zaczęto od zbierania i remontowania ocalałego po okupacji sprzętu pożarniczego. Od 1952 roku jednostka jeździła do gaszenia ognia ciężarówką z demobilu. W połowie lat 60 strażacy wybudowali z pomocą miejscowych mieszkańców z której korzystają wszyscy. Pierwszy prawdziwy wóz gaśniczy Kiełpiny otrzymały w 1972 roku
z działdowskiej komendy, obecnie jednostka wykorzystuje Stara (GBA).w 1997 roku OSP w Kiełpinach włączono do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Trzy lata później wręczono jej sztandar. Służy pod nim obecnie 80 strażaków, w tym 14 z drużyny młodzieżowej oraz 20 pań z kobiecej. Obecnie prezesem jednostki jest Stanisław Machujski. Druhowie oraz druhny z Kiełpin uczestniczą w zawodach strażackich na szczeblach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich odnosząc duże sukcesy. Strażacy z OSP Kiełpiny niosą również posługę dla kościoła: pełnią honorową wartę przy grobie Jezusa, obsługują oraz zabezpieczają uroczystości kościelne.
Źródło: Prusiński T., Straże Pożarne Warmii i Mazur, Pracownia wydawnicza ElSet Olsztyn 2006.

Chór pod wezwaniem św. Cecylii

We wrześniu 2010 roku przy Parafii Św. Wawrzyńca w Kiełpinach, z inicjatywy organisty kapelmistrza Alfonsa Margaszewskiego powstał chór pod wezwaniem św. Cecylii.
Na początku do chóru należały 22 osoby, jednak z przyczyn zdrowotnych i innych kilka osób zrezygnowało.
W grudniu 2011 roku pożegnaliśmy prezesa naszego chóru Ś.P. Edmunda Drzewińskiego.

 

 

 

 

Obecnie chór liczy 18 osób w różnym przedziale wiekowym:

 1. Drzewińska Elżbieta
 2. Dąbrowska Jadwiga
 3. Depczyński Edward
 4. Grochowalski Jan
 5. Jurkowska Joanna
 6. Knowski Józef
 7. Krośnicka Teresa
 8. Kaczorowska Bernadeta
 9. Kosińska Ewa
 10. Kosińska Marta
 11. Machujski Michał
 12. Machujski Stanisław
 13. Orłowska Agnieszka
 14. Piotrowicz Stanisław
 15. Rompczyk Halina
 16. Rogozińska Barbara
 17. Wielgoszyński Roman
 18. Zelma Barbara

 Działalność chóru polega na przygotowywaniu repertuaru na różne uroczystości kościelne. Próby odbywają się raz w tygodniu w salce katechetycznej, Są one okazją do wspólnych spotkań ale przede wszystkim solidną i systematyczną praca wszystkich chórzystów.

Z okazji ważniejszych uroczystości parafialnych nasz chór występuje wspólnie 
z chórem z Parafii Św. Wojciecha w Lidzbarku, którego dyrygentem jest również Pan Margaszewski. Wspólnie śpiewamy też z okazji świąt w Lidzbarku.

Nasze chóry gościnnie występowały w kościołach parafialnych w Grodzicznie, Wielkim Łęcku, Rybnie i Orzechowie.

Współpraca między naszymi chórami to nie tylko wspólny śpiew ale i spotkania towarzyskie po występach jak również pikniki na łonie natury.

Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie rozwijała się równie pomyślnie 
w przyszłości.