Baner
Baner
Baner
Baner
Msze Święte
  • Poniedziałek - 18.00 *
  • Wtorek - 18.00 *
  • Środa - 18.00 *
  • Czwartek - 18.00 *
  • Piątek - 18.00 *
  • Sobota - 18.00
  • Niedziela- 8.30 ; 11.00
* W okresie zimowym msze o godzinie 17:00

Biuro parafialne czynne po każdej mszy.Kontakt


Kiełpiny 47
13-230 Lidzbark
Tel. (23) 698 11 32
parafiakielpiny@wp.pl

Ks. Kanonik Stanisław Rybarczyk (obecny Proboszcz parafii)

Urodzony dnia 07.11.1949r. w Sępolinie Krajeńskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Sępolinie, wstępuje w 1967r. do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Po roku studiów w październiku 1968r. zostaje powołany do odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej w Batalionie Specjalnym w Bartoszycach. Po ukończeniu służby wojskowej w październiku 1970r. wstępuje ponownie do Wyższego Seminarium Duchownego, które kończy 23.05.1974r. święceniami kapłańskimi udzielonymi przez Biskupa Chełmińskiego Bernarda Czaplińskiego. Po święceniach pracuje duszpastersko jako wikariusz w parafiach: Wysin, Wiele i Toruń. Dekretem Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego dnia 20.12.1987 obejmuje obowiązki Proboszcz Parafii Ś. Ap. Piotra i Pawła w Zieleniu. Po reorganizacji diecezji polskich od 1992r. jest kapłanem Diecezji Toruńskiej. W uznaniu zasług duszpasterskich 25.03.2003r. zostaje odznaczony przez Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego Godnością Kanonika. Dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego z dnia 28.06.2011r. z dniem 01.07.2011r. zostaje mianowany Proboszczem Parafii p.w. Świętego Wawrzyńca w Kiełpinach w dekanacie lidzbarskim.

Ks. Tadeusz Seroczyński

Urodził się 14 lutego 1918 r. w Glaznotach na Warmii w rodzinie Józefa i Agnieszki Tretkowskiej. Ojciec był organistą. Po przegranym plebiscycie w 1920 r. rodzina przeniosła się do Koszelew, gdzie ojciec został organistą w miejscowym kościele. Tadeusz po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w pelplińskim Collegium Marianum, uzyskując maturę w 1938 r. Następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Wojna przerwała te studia. Najpierw przebywał w domu, a w 1942 r. (po przymusowym wpisie na Deutsche Volksliste) został wcielony do wojska niemieckiego. Przebywał na froncie wschodnim, gdzie został ranny. (Rana właściwie nie zagoiła się do końca życia; stąd Ks. Infułat Jank mógł powiedzieć - "Co to za medycyna, która nie potrafi sobie poradzić z raną wschodnią".) Po wojnie najpierw uruchomił szkołę ludową w Koszelewach, a potem kontynuował studia w Seminarium. Wyświęcony na kapłana 4 lipca 1948 r. Pracował jako prefekt i kapelan w Lubawie. 1 lipca 1961 został administratorem w Kiełpinach, gdzie zmarł 3 listopada 1971 r.

Ks. Paweł Ossowski

Ur. 1 maja 1919 r. w Brzeźnie (pow. Starogard Gdański), w rodzinie rolników Feliksa i Marianny z domu Ringwelska. W 1947 r. kończy maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gd. Wyświęcony na kapłana przez Ks. Bpa Kazimierza Kowalskiego 16 grudnia 1951 r. Pracował jako wikariusz w Grodzicznie, Lubawie. 23 marca 1955 r. został administratorem parafii Kiełpiny a 1 lipca 1961 r. w Grodzicznie. 15 grudnia 1987 r. przechodzi w stan spoczynku. Zamieszkuje nadal w Grodzicznie, gdzie umiera 7 czerwca 1998 r. Jako Proboszcz Grodziczna był dekanalnym referentem trzeźwości oraz od 27 marca 1969 r. wicedziekanem dekanatu lubawskiego.

Ks. Józef Lech Witkowski

Ur. 6 sierpnia 1930 r. w Małych Radowiskach (pow. Wąbrzeźno, woj. bydgoskie), w rodzinie Waleriana i Jadwigi z domu Aniszewska (rolnicy). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie w 1951 r. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1957 r. w Pelplinie z rąk Ks. Bpa Kazimierza Kowalskiego. Pracował jako wikariusz w Wysinie k. Kościerzyny, w Skarlinie, w Mgoszczy, w Grudziądzu w par. NMP, w Żukowie k. Gdańska, w Fordonie, Lidzbarku Welskim i od 8 grudnia 1971 r. jako proboszcz w Kiełpinach. 15 grudnia 1987 r. przeszedł w stan spoczynku do Działdowa, gdzie umiera 31 lipca 1998 r.

Ks. Franciszek Wagner

Ur. 8 grudnia 1908 r. w Chroślu (par. Radomno) w rodzinie Alojzego (nauczyciel) i Moniki Pełka. Gimnazjum neoklasyczne skończył w Nowym Mieście (matura 1931). Studiował w seminarium duchownym w Pelplinie (1932-1937), a święcenia z rąk bpa S. W. Okoniewskiego przyjął 14 marca 1937 r. Jako wikariusz pracował w Jeżewie, kuratus w Laskowicach (od 1948), później administrator w Kiełpinach i Wąpiersku, a następnie prob. w Kazanicach. Zmarł 10 marca 1967 r. w Kazanicach.

Ks. Alfons Jan Tissler

Ur. 27 stycznia 1907 r. w miejscowości Ulkowy pod Gdańskiem w rodzinie Jana (kierownik gorzelni) i Marty Karasek. Gimnazjum skończył w Chełmnie (matura 1927). Studiował w seminarium duchownym w Pelplinie (1928-1923). Święcenia przyjął z rąk bpa Stanisława W. Okoniewskiego 17 grudnia 1932 r. Pracował jako wikariusz w Gdyni-Chyloni (1933-1935), Lidzbarku (od 1935), a od 1 stycznia 1936 jako kuratus w Wąpiersku, od 1940 administrator w Lidzbarku i Kiełpinach; po wojnie administrator w Wąpiersku i Kiełpinach (do 1947); od lipca 1947 r. administrator (a od 1950) proboszcz w Lidzbarku. Zmarł 27 października 1971 r. w Lidzbarku.

Ks. Kanonik Henryk Rychert

Urodzony 14 lipca 1952 r. w Kartuzach w rodzinie Szczepana (kierowca) i Joanny z domu Brylowska. Ukończył klasę 8-mą w 1967 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Kartuzach. Matura w Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach w 1971 r. Święcenia kapłańskie - 13 lutego 1977 w Pelplinie; szafarzem Ks. Bp Ordynariusz Bernard Czapliński. Mianowany proboszczem - 15 grudnia 1987. anonik Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej Dekanalny Wizytator Katechetyczny  imieniny: 14 lipca