Ksiądz Józef Ledóchowski, lokalny wikary w Kiełpinach od 1908 do 11 września 1924 roku

Rozwinął w Kiełpinach działalność narodową. Był członkiem Powiatowej Rady Ludowej (1918-1920) i przygotowywał kandydatów do objęcia urzędów po Niemcach zwłaszcza w leśnictwie w celu zahamowania grabieży w lasach państwowych. Pełnił obowiązki nadleśniczego. Dla parafian organizował kursy języka polskiego, zorganizował Straż Ludową i ochotników do wojska polskiego. Był delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w dniach od 3 do 5 grudnia 1918 roku. od 11 września 1924 roku objął posługę proboszcza w Radoszkach.

   Ksiądz Jan Leon Ziółkowski, kuratus w Kiełpinach od 26 września 1924 do 05 sierpnia 1931 roku (?)

Urodzony 21 lutego 1884 roku w Mikołajkach (powiat Lubawa). W Kiełpinach był prezesem Kółka Rolniczego i członkiem Sejmiku Powiatowego. Na okręg lidzbarski pełnił obowiązki prezesa Związki Kapłanów "Unitas" Diecezji Chełmińskiej. Zmarł na cukrzycę 5 sierpnia 1931 roku i został pochowany na cmentarzu w Mikołajkach.

   Ksiądz Albin Kijora, kuratus w Kiełpinach od 1932 do 1936 roku

   Ksiądz ...

 

         Ksiądz Alfons Jan Tissler, administrator od 1940 do lipca 1947 roku

Urodzony 27 stycznia 1907 roku w miejscowości Ulkowy pod Gdańskiem w rodzinie Jana (kierownik gorzelni) i Marty Karasek. Gimnazjum skończył w Chełmnie (matura 1927 roku). Studiował w seminarium duchownym w Pelplinie (1928-1923). Święcenia przyjął z rąk Biskupa Chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 17 grudnia 1932 roku. Pracował jako wikariusz w Gdyni-Chyloni (1933-1935), Lidzbarku (od 1935 roku), a od 1 stycznia 1936 roku jako kuratus w Wąpiersku, od 1940 roku administrator w Lidzbarku i Kiełpinach; po wojnie administrator w Wąpiersku i Kiełpinach (do 1947 roku); od lipca 1947 roku administrator (a od 1950 roku) proboszcz w Lidzbarku. Zmarł 27 października 1971 roku w Lidzbarku.

          Ksiądz Franciszek Wagner, administrator od lipca 1947 do 23 marca 1955 roku

Urodził się 8 grudnia 1908 roku w Chroślu (par. Radomno) w rodzinie Alojzego (nauczyciel) i Moniki Pełka. Gimnazjum neoklasyczne skończył w Nowym Mieście (matura 1931 roku). Studiował w seminarium duchownym w Pelplinie (1932-1937), a święcenia z rąk Biskupa Chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego przyjął 14 marca 1937 roku. Jako wikariusz pracował w Jeżewie, kuratus w Laskowicach (od 1948 roku), później administrator w Kiełpinach i Wąpiersku, a następnie prob. w Kazanicach. Zmarł 10 marca 1967 roku w Kazanicach.

          Ksiądz Paweł Ossowski, administratorem od 23 marca 1955 do 15 grudnia 1987 roku

Urodzony 1 maja 1919 roku w Brzeźnie (pow. Starogard Gdański), w rodzinie rolników Feliksa i Marianny z domu Ringwelska. W 1947 roku kończy maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gd. Wyświęcony na kapłana przez Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Kowalskiego 16 grudnia 1951 roku. Pracował jako wikariusz w Grodzicznie, Lubawie. 23 marca 1955 roku został administratorem parafii Kiełpiny a 1 lipca 1961 roku w Grodzicznie. 15 grudnia 1987 roku przechodzi w stan spoczynku. Zamieszkuje nadal w Grodzicznie, gdzie umiera 7 czerwca 1998 roku. Jako Proboszcz Grodziczna był dekanalnym referentem trzeźwości oraz od 27 marca 1969 roku wicedziekanem dekanatu lubawskiego.

          Ksiądz Tadeusz Walenty Seroczyński, proboszcz w Kiełpinach od 01 lipca 1961 do 03 grudnia 1971 roku

          Ksiądz Józef Lech Witkowski, od 8 grudnia 1971 do 15 grudnia 1987 roku

Urodził się 6 sierpnia 1930 roku w Małych Radowiskach (pow. Wąbrzeźno, woj. bydgoskie), w rodzinie Waleriana i Jadwigi z domu Aniszewska (rolnicy). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie w 1951 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1957 roku w Pelplinie z rąk Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Kowalskiego. Pracował jako wikariusz w Wysinie k. Kościerzyny, w Skarlinie, w Mgoszczy, w Grudziądzu w par. NMP, w Żukowie k. Gdańska, w Fordonie, Lidzbarku Welskim i od 8 grudnia 1971 roku jako proboszcz w Kiełpinach. 15 grudnia 1987 roku przeszedł w stan spoczynku do Działdowa, gdzie umiera 31 lipca 1998 roku.

          Ksiądz Kanonik Henryk Rychert, proboszcz od 16 grudnia 1987 do 30 czerwca 2011 roku

Urodzony 14 lipca 1952 roku w Kartuzach w rodzinie Szczepana (kierowca) i Joanny z domu Brylowska. Ukończył klasę 8-mą w 1967 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Kartuzach. Matura w Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach w 1971 roku. Święcenia kapłańskie - 13 lutego 1977 roku w Pelplinie; szafarzem Biskup Chełmiński Bernard Czapliński. Mianowany proboszczem 15 grudnia 1987 roku. Kanonik Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej Dekanalny Wizytator Katechetyczny. 30 czerwca 2011 roku mianowony proboszcem w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie, w dekanacie rybnieńskim. dnia 11 listopada 2018 roku. Zmarł w 67 roku życia i 42 roku kapłaństwa.

           Ksiądz Kanonik Stanisław Rybarczyk, proboszcz od 01 lipca 2011 do 31 lipca 2019 roku

Urodzony dnia 07.11.1949 roku w Sępolinie Krajeńskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Sępolinie, wstępuje w 1967 roku do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Po roku studiów w październiku 1968 roku zostaje powołany do odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej w Batalionie Specjalnym w Bartoszycach. Po ukończeniu służby wojskowej w październiku 1970 roku wstępuje ponownie do Wyższego Seminarium Duchownego, które kończy 23.05.1974 roku święceniami kapłańskimi udzielonymi przez Biskupa Chełmińskiego Bernarda Czaplińskiego. Po święceniach pracuje duszpastersko jako wikariusz w parafiach: Wysin, Wiele i Toruń. Dekretem Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego dnia 20.12.1987 roku obejmuje obowiązki Proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu. Po reorganizacji diecezji polskich od 1992 roku jest kapłanem Diecezji Toruńskiej. W uznaniu zasług duszpasterskich 25.03.2003 roku zostaje odznaczony przez Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego Godnością Kanonika. Dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego z dnia 28.06.2011 roku z dniem 01.07.2011 roku zostaje mianowany Proboszczem Parafii Świętego Wawrzyńca w Kiełpinach w dekanacie lidzbarskim. Przeszedł w stan spoczynku 31.07.2019 roku.

Ksiądz Kanonik Sylwester Ćwikliński, proboszcz od 01 sierpnia 2019 roku