Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kiełpinach,

https://spkielpiny.edupage.org/