TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA 2021

W Roku Świętego Józefa Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zachęca do modlitwy o ochronę życiau. Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w Uroczystość św. Józefa, 19 marca, i zakończy w doroczny Dzień Świętości Życia przypadający w Uroczystość Zwiastowania NMP, 25 marca.