Dnia 23 sierpnia zmarł w 89 roku życia i 64 roku kapłaństwa śp. ksiądz kanonik Marian Kruszona, emerytowany proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku.

Eksporta w niedzielę 29 sierpnia o godzinie 17.00 w kościele świętego Wojciecha w Lidzbarku.

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla zostanie odprawiona w poniedziałek 30 sierpnia o godzinie 11.00.

Polecajmy śp. ks. Mariana Bożemu Miłosierdziu.