Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świetego Wawrzyńca
Kiełpiny

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA DIECEZJALNEGO

Sobota, 16 Kwiecień 2022 r.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA DIECEZJALNEGO


ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA DIECEZJALNEGO

Bogaci w nadzieję

 

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

Jezus Chrystus, świadomy zagrożeń i lęków, które będą przeżywać Apostołowie i uczniowie, przekazał im dar pokoju. W czasie Ostatniej Wieczerzy powiedział: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14,27). Pierwszym darem Zmartwychwstałego również był pokój, kiedy po przyjściu do Apostołów zamkniętych w wieczerniku Pan aż trzykrotnie wypowiedział do nich słowa: „Pokój wam” (por. J 20,19.21.26). W tegoroczne święta Jezus Chrystus Zmartwychwstały wkracza w naszą niespokojną rzeczywistość; przychodzi do naszej diecezji, naszych parafii i rodzin. Spotyka się z nami i mówi: „Pokój wam, niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka”! W dobie okrutnej wojny i niepewnego jutra bardzo potrzeba pokoju serca, który pochodzi od Boga i jest w stanie przezwyciężyć wszelkie zło.

Drodzy diecezjanie!

Korzystając z okazji, wyrażam wdzięczność za Waszą wielkoduszną pomoc udzieloną uchodźcom z Ukrainy! Chociaż w niektórych sprawach trudno nam sprostać wymaganiom Bożej nauki, to jednak wciąż jesteśmy wrażliwi na ludzka krzywdę i biedę oraz mamy odwagę, aby wspierać potrzebujących. Przykazanie miłości Boga i bliźniego jest nam bliskie. Dziękuję Diecezjalnej Caritas, parafiom, duchownym, klerykom, osobom konsekrowanym oraz wszystkim świeckim! Bóg zapłać za chrześcijańską postawę! Jestem przekonany, że kto pomaga bezbronnym i poranionym, tego Bóg również nie zostawi w potrzebie.

Na Święta Zmartwychwstania i okres wielkanocny przekazuję najserdeczniejsze życzenia! Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy radością serca, zdrowiem duszy i ciała. Niech podniesie na duchu, doda sił oraz wzmocni miłość! „A Bóg niech Wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję” (Rz 15, 13).

 

Z serdecznymi życzeniami, modlitwą i błogosławieństwem,

Wasz biskup Wiesław

MSZE ŚWIĘTE

Od poniedziałku do soboty:
18.00

W niedzielne i święta nakazane:
sobota (lub w przeddzień) 18.00 dodatkowa 16.30
niedziela 8.30, 11.00 dodatkowa 9.45

Kościół otwarty codziennie pół godziny przed każdą Mszą Świętą

Spowiedź

Pół godziny przed każdą Mszą Świętą

W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA:
- godzinę przed wieczorną Mszą Świętą,
- od godziny 20.30 do godziny 23.30

W innym czasie ustalonym z kapłanem 

BIURO PARAFIALNE

Czynne po każdej mszy