24 tydzień zwykły 13-20.09.2020 roku

1. „W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”.

2. Niedziela, rozpoczyna się w Kościele katolickim w Polsce X Tydzień Wychowania, pod hasłem: „Budujmy więzi!”. Kolekta na Ziemię Świętą, zebrane środki zostaną przeznaczone na zachowanie chrześcijańskich miejsc kultu w Ziemi Świętej oraz różnych dzieł prowadzonych przez Kustodię Ziemi Świętej. Służą one nie tylko chrześcijanom, ale wszystkim mieszkańcom, którymi w większości są muzułmanie. Przykładem tego jest uniwersytet w Betlejem, gdzie wyznawcy islamu stanowią 70 proc. studentów.

3. Poniedziałek, święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

4. Wtorek, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. W Boleszynie o godz. 19.30 Msza Święta z koronacją obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigiel.

5. Środa, wspomnienie Świętych Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, męczenników.

6. Czwartek, 81 rocznica napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę w 1939 roku oraz Dzień Sybiraka.

7. Piątek, święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Dzień Modlitw za dzieci, młodzież, rodziców i wychowawców. Po mszy spotkanie dla rodziców i dzieci, które podejmą przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

8. Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich do Lichenia na rozpoczęcie nowego roku formacji.

9. Niedziela, Dzień Środków Społecznego Przekazu.

10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i jego otoczenia w minionym tygodniu, a w tym tygodniu do sprzątania kościoła i wokół niego zapraszam rodzinę pana Janusza Krajewskiego z Rynku.

11. Wszystkim, którzy wyznają swoją wiarę w tajemnicę świętych obcowania przez obchód imienin oraz jubilatom i obchodzącym swoje święta niech towarzyszy błogosławieństwo Boże.