1 tydzień zwykły 10-17.01.2021  roku

1. Biskup Toruński Wiesław Śmigiel w związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych udziela ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. osobom przebywającym na terenie Diecezji Toruńskiej.

„W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”.

W zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 15 m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń. W naszym kościele od 07 listopada mogą przebywać 24 OSÓBY.

2. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny czas Narodzenia Pańskiego i rozpoczyna czas zwykły.

3. Piątek, będziemy  obchodzić 175 rocznicę przyjęcia sakramentów chrztu i bierzmowania przez Świętą Marię od Jezusa Ukrzyżowanego. 

4. Za tydzień 2 Niedziela zwykła, kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne.

5. Wizytę duszpasterską z obrzędem błogosławieństwa rodziny w jej domu, będę ustalał indywidualnie z każdą zgłoszoną rodziną.
Msze dla wszystkich rodzin z poszczególnych odcinków kolędowych w parafii (stosownie do aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych) będę sprawował od 18 stycznia.

6. Serdeczne Bóg zapłać za troskę o naszą świątynię z jej otoczeniem w minionym tygodniu. A w tym tygodniu do sprzątania kościoła i jego otoczenia zapraszam rodzinę pana Marcina Łada z Gronowa.

7. Wszystkim, którzy wyznają swoją wiarę w tajemnicę świętych obcowania przez obchód imienin oraz jubilatom i obchodzącym swoje święta niech towarzyszy błogosławieństwo Boże.