XIX tydzień zwykły 08 – 15.08.2021 roku

1. Biskupi zgromadzeni na 389 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane we wszystkich diecezjach od 20 czerwca br.

Od 26 czerwca wprowadzano łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. W świątyni
– może być maksymalnie 75 procent obłożenia. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

2. Niedziela: - dzisiaj w naszym kościele parafialnym można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami za pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu, tj. Świętego Wawrzyńca i odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania Wiary.

3. Poniedziałek: - święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, zakonnicy, patronki: Europy, szacunku, tolerancji, wzajemnego zrozumienia i akceptacji niezależnie od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych, budowania w społeczeństwie prawdziwego braterstwa;

4. Wtorek: - święto Świętego Wawrzyńca, patrona: ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy, uczniów, studentów, pszczelarzy, przewodników sudeckich, ratowników GOPR, wszystkich zawodów związanych z ogniem, np. strażaków.

5. Środa: - wspomnienie Świętej Klary z Asyżu, dziewicy, patronka: radia, telewizji, zakonu klarysek i kapucynek, kobiet haftujących, praczek, malarzy, chorych cierpiących na choroby oczu;

6. Sobota: - wspomnienie Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, patrona: pokoju i pojednania, patron trudnych czasów, rodzin, energetyków, honorowych dawców krwi.

7. Za tydzień w niedzielę: - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podczas mszy obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów;

- W Lidzbarku w parafii Wniebowzięcia NMP uroczystość odpustowa.

9. Serdeczne podziękowanie:

- dla wszystkich za uwielbienie Boga przez udział w dzisiejszej liturgii oraz przyjęcie daru odpustu. Bogu niech będzie chwała za posługujących w procesji Druhów i Druhny OSP w Kiełpinach; osobom przy krzyżu, sztandarach, chorągwiach; dzieciom z opiekunami, które sypały kwiaty i niosły różaniec, ministrantom i lektorom, panu organiście i panu, który przygotował i obsługiwał nagłośnienie.

- za troskę o cierpiących niedostatek i potrzeby materialne naszej parafii;       
- za troskę o czystość w kościele i jego otoczeniu oraz na cmentarzu;     
- w tym tygodniu do sprzątania zapraszam rodzinę Pana Dawida RÓŻAŃSKIEGO.

 

ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE

Zamierzają przyjąć sakrament małżeństwa:

Kawaler Michał Piotr KAMIŃSKI, zamieszkały w Parafii Świętego Wawrzyńca w Kiełpinach i panna Patrycja KOŚLA, zamieszkała w Parafii Świętego Wawrzyńca w Kiełpinach, zapowiedź I.

Każdy, kto znałby jakieś przeszkody według Kodeksu Prawa Kanonicznego jest zobowiązany w sumieniu do przedstawienia ich proboszczowi parafii.