XX tydzień zwykły 15 – 22.08.2021 roku

 

1. Biskupi zgromadzeni na 389 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane we wszystkich diecezjach od 20 czerwca br.

Od 26 czerwca wprowadzano łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. W świątyni
– może być maksymalnie 75 procent obłożenia. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

2. Niedziela: uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podczas mszy obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów;

- dzisiaj w Lidzbarku, w parafii Wniebowzięcia NMP uroczystość odpustowa.

3. Wtorek: - wspomnienie Świętego Jacka prezbitera, patrona: dominikanów, Polski, Litwy, Rosji, Śląska, archidiecezji katowickiej, Prus, Pomorza, Krakowa, Kijowa, Wrocławia;

4. Piątek: - wspomnienie Świętego Bernarda, opata i doktora Kościoła, patrona: cystersów, Pelplina, pszczelarzy, wzywany jako opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinę śmierci, epidemii wśród zwierząt;

5. Sobota: - wspomnienie Świętego Piusa X, papieża, patrona: dzieci, dla których ustanowił wcześniejszą Pierwszą Komunię w wieku 7 lat; zalecał częste korzystanie z sakramentów, popierała codzienne przyjmowanie komunii;

6. Za tydzień w niedzielę: - DOŻYNKI ŚWIĘTO ROLNIKÓW, kiedy wszyscy złożymy podziękowanie Bogu i Matce Boskiej za szczęśliwe tegoroczne żniwa i zebrane plony;

- podczas mszy o godzinie 11.00 obrzęd błogosławieństwa wieńców żniwnych, owoców i warzyw, które przyniesiemy do kościoła;

- w tym roku wieniec - koronę żniwną przygotowują mieszkańcy Tarczyn.

7. Tego samego dnia na terenie naszej parafii we wsi Rynek odbędą się obchody Gminnego Święta Plonów połączonego z Gminnym Świętem Rolniczym. Uroczystości rozpocznie Msza Święta Dziękczynna przy świetlicy wiejskiej.

8. Serdeczne podziękowanie:

- za troskę o cierpiących niedostatek i potrzeby materialne naszej parafii;       
- za troskę o czystość w kościele i jego otoczeniu oraz na cmentarzu;     
- w tym tygodniu do sprzątania zapraszam rodzinę Pana Marcina ŁUKASZEWSKIEGO.

 

ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE

Zamierzają przyjąć sakrament małżeństwa:

Kawaler Michał Piotr KAMIŃSKI, zamieszkały w Parafii Świętego Wawrzyńca w Kiełpinach i panna Patrycja KOŚLA, zamieszkała w Parafii Świętego Wawrzyńca w Kiełpinach, zapowiedź II.

Każdy, kto znałby jakieś przeszkody według Kodeksu Prawa Kanonicznego jest zobowiązany w sumieniu do przedstawienia ich proboszczowi parafii.