XXIV tydzień zwykły 12-19.09.2021 roku

 

1. Od 26 czerwca wprowadzano łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. W świątyni
– może być maksymalnie 75 procent obłożenia. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

2. Niedziela: - pod hasłem, „W balasku ojcostwa św. Józefa” rozpoczynamy XI Tydzień Wychowania; temat dnia: Dar męstwa – nie szukaj lepszego życia

3. Poniedziałek: - wspomnienie Świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, patrona: kaznodziejów i studiujących teologię oraz orędownik w sytuacjach bez wyjścia;

- temat dnia: Dar pobożności – ucz się czułości od Boga.

4. Wtorek: - święto Podwyższenia Krzyża Świętego;  
- temat dnia:
Dar rozumu – odkryj logikę Bożego działania; 
- Zakończenie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym Sługi Bożej Siostry Magdaleny MORTĘSKIEJ w Parafii Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.

5. Środa: wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;         
- temat dnia:
Dar mądrości – zobacz świat oczyma Boga.

6. Czwartek: wspomnienie Świętych Korneliusza, papieża, patrona: epileptyków, wzywany przy bólach ucha, przeciw padaczce i przeciw gorączce i Cypriana, biskupa, patrona: chroniącego od epidemii, orędownika żeglarzy - męczenników;    
- temat dnia:
Dar rady – podejmuj decyzje w jedności z Bogiem.

7. Piątek: Światowy Dzień Sybiraka;        - rocznica agresji sowieckiej na Polskę    
- temat dnia:
Dar bojaźni Bożej – kochaj Boga z całego serca.

8. Sobota:   święto Świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona: Polski, orędownika studentów i nowicjuszy jezuickich oraz młodzieży i dzieci;  
- temat dnia:
Dar umiejętności – zobacz Boga pośród wydarzeń Twego życia;
- 18 września 2021 r. w sobotę, odbędzie się pielgrzymka do Zuzeli, miejsca urodzin i chrztu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyjazd o godzinie 5.20 z Kiełpin i o godzinie 5.40 z Lidzbarka. Powrót z Zuzeli po godzinie 16.00.

9. Niedziela: - za tydzień Dzień Środków Społecznego Przekazu

10. Serdeczne podziękowanie:        
- za troskę o cierpiących niedostatek i potrzeby materialne naszej parafii;       
- za troskę o czystość w kościele i jego otoczeniu oraz na cmentarzu;     
- w tym tygodniu do sprzątania zapraszam rodzinę Pana Dawida GROCHOWALSKIEGO.

ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE

Zamierzają przyjąć sakrament małżeństwa:

Kawaler Łukasz LASKOWSKI, zamieszkały w Parafii Świętego Wawrzyńca w Kiełpinach i panna Ewelina GRUBA, zamieszkała w Parafii Świętego Wawrzyńca w Kiełpinach, zapowiedź II.

Każdy, kto znałby jakieś przeszkody według Kodeksu Prawa Kanonicznego jest zobowiązany w sumieniu do przedstawienia ich proboszczowi parafii.

INFORMACJA

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na ZEBRANIE WIEJSKIE w czwartek 16 września br., o godz. 17.30 w sali Świetlicy Wiejskiej.

Zarząd OSP w Kiełpinach zaprasza na WALNE ZEBRANIE CZLONKÓW OSP w Kiełpinach, w sobotę 18 września br., o godz. 19.00 w sali Świetlicy Wiejskiej.